គីឡូ Top ប៉ះជាមួយគីឡូ Top | Mobile Legends Khmer | KH Game 2020

2 Просмотры
Издатель
គីឡូ Top ប៉ះជាមួយគីឡូ Top | Mobile Legends Khmer | KH Game 2020
---------=========----------===========-----------==========-------
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ MLBB ចូលរួមការប្រយុទ្ធជាលក្ខណះ 5v5​​ នឹង មានវគ្គពិសេសជាច្រើនដែលរង់ចាំអ្នក
កុំភ្លេចទៅLike page គាត់ម្នាក់មួយផង
Thank you so much for watching our videos.
បងប្អូនសូមចុចsubscribersនិងរូបកណ្តឹងទាំងអស់គ្នាផងណា
ដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាច្រើនទៀត សូមអរគុណ អ្នកទាំងអស់គ្នា ​​​​​​​​​​​
-------------=============Thank You============-------------
#KhGame2020 #MLBB #MLBBKH
Категория
Приключения
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика